dilluns, 17 de desembre de 2018

Identificació


Naturalesa i denominació del Centre: 

MI nous MÈTODES INFORMÀTICS, Societat Limitada.
Centre de Formació. 

Localització
Avinguda Catalunya número 114
Telèfon:
43530 – ALCANAR


Entitat titular del centre
Centre autònom

Activitats i qualificació docent del centre:
Activitat preferent a la qual es dedica

Formació d’adults.
La formació proporciona als treballadors un major nivell de qualificacions necessàries per a:
  • promoure el desenvolupament personal i professional;
  • contribuir a l'eficàcia econòmica;
  • adaptar-se als canvis motivats tant per la innovació tecnològica com per les noves formes del treball;
  • propiciar el desenvolupament de noves activitats econòmiques.
La formació és un instrument anticipatiu de gran utilitat per als treballadors:
  • afavoreix el desenvolupament personal dels treballadors
  • incideix en la millora de les condicions de treball
  • millora la seguretat en l'ocupació
  • afavoreix la promoció interna a l'empresa
  • incrementa les oportunitats de trobar ocupació als mercats externs de treball
  • proporciona una major satisfacció en el lloc de treball